Nationale wetenschapsagenda

Met Prinsjesdag 2014 maakte het kabinet bekend dat een Nationale Wetenschapsagenda zou worden opgesteld aan de hand van vragen van het publiek. In mei 2015 is deze wetenschapsagenda gelanceerd met ruim 12,000 vragen verdeeld in 5 thema’s en 140 clustervragen. Ongeveer 2,500 vragen gaan over onderwijs of zijn gerelateerd aan onderwijs. De onderwerpen die aan bod komen zijn onderwerpen die vaak spelen in het publieke debat over onderwijs. Vandaar dat we besloten hebben om als academische werkplaats onderwijs de vragen van de Wetenschapsagenda te gaan beantwoorden.

Onderstaand vind je onze antwoorden op vragen uit de Wetenschapsagenda. Bij elke vragen is eerst een korte uitleg over hoe de vraag geïnterpreteerd is en welke definities we hanteren. De werkplaats is multidisciplinair (economie, sociologie, psychologie, etc) en bij de antwoorden staat daarom ook vanuit welke discipline het antwoord gegeven is.

Neurocognitie & leerprestaties 2

Er zijn tal van initiatieven om kinderen te stimuleren meer te bewegen. Er is al veel onderzoek gedaan naar de effecten van sporten en bewegen op gezondheid, maar de vraag is of kinderen door meer te bewegen ook beter gaan presteren op school.
Lees verder

Neurocognitie & leerprestaties 1

Het antwoord op deze vraag gaan we onderverdelen in twee delen. In het eerste deel kijken we naar de relatie tussen het hebben van een goede conditie en de hersenontwikkeling. In het tweede deel bespreken we het causale effect van (interventies gericht op) bewegen op leerprestaties.
Lees verder

Competentie leerkrachten

Welke vaardigheden hebben leerkrachten nodig om leerlingen die ondersteuning te kunnen bieden, die ze vanuit hun specifieke onderwijsbehoefte(n) nodig hebben? Een team onder leiding van het ITS zocht het uit.
Lees verder

Data in het onderwijs

Empirisch onderzoek heeft de laatste jaren bijgedragen aan het beantwoorden van belangrijke onderwijsvraagstukken. Er is echter weinig betrouwbaar bewijs als het gaat om hoe leerprocessen binnen de klas verbeterd kunnen worden. De groei in beschikbare gegevens van scholen en leerlingen in combinatie met ontwikkelingen op het gebied van toetsing bieden mogelijkheden om deze processen te verbeteren.
Lees verder

Crèche en ontwikkeling

Wat doet dat nou met een kind, de hele dag naar de crèche gaan? Dat de ontwikkeling van een kind erg complex is door een samenspel van genen en de omgeving staat buiten kijf. Hoe de crèche dan precies in dit plaatje past is daarom ook geen eenvoudige vraag.
Lees verder

Gemotiveerde leerlingen

Deze bijdrage bouwt voort op twee van die vragen: (1) Welke factoren beïnvloeden de motivatie van mensen? En (2) Hoe houden we jongeren gemotiveerd om goed te presteren?
Lees verder

Invloed ouders

Hoe hebben cognities van ouders invloed op de ontwikkeling van hun kinderen?
Lees verder

Contactinformatie

Tongersestraat 6
6211 LM Maastricht
Telefoon: +31 43 388 36 20 

Stuur ons een email

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze ontwikkelingen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven

Social

Volg ons op social media.