Competentie leerkrachten

Sjabloon_banner_karien.png
Auteur: Karien Coppens • Vakgebied: economie

Welke vaardigheden hebben docenten nodig om Passend onderwijs effectief in te zetten? Karien_auteur.png 

Welke vaardigheden hebben  leerkrachten nodig om leerlingen die ondersteuning te kunnen bieden, die ze vanuit hun specifieke onderwijsbehoefte(n) nodig hebben? Een team onder leiding van het ITS zocht het uit.


Interpretatie >  Passend onderwijs: scholen zijn verantwoordelijk om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Dit kan betekenen dat docenten leerlingen met verschillende extra ondersteuningsbehoeften in een klas tegelijk les moeten geven. Dit kunnen kinderen zijn met bijvoorbeeld een autismespectrumstoornis. Het is onduidelijk hoe docenten hiermee effectief en efficiënt in de klas kunnen omgaan.


De vraag welke vaardigheden leerkrachten nodig hebben voor passend onderwijs, wordt sinds de invoering van passend onderwijs regelmatig gesteld. Niet gek, want uit onderzoek blijkt dat leerkrachtkwaliteit en de leerkracht-leerling relatie essentiële factoren zijn in het onderwijsproces (1) (2).  Een team onder leiding van ITS ging op zoek naar het antwoord op de vraag:  Welke vaardigheden hebben  leerkrachten nodig om leerlingen die ondersteuning te kunnen bieden, die ze vanuit hun specifieke onderwijsbehoefte(n) nodig hebben? (3)

Op basis van de literatuur stelden ze dat ‘passend onderwijs’ eigenlijk net als ‘omgaan met verschillen’ en ‘onderwijs op maat’ gezien kan worden als een nieuw begrip voor het oudere begrip ‘adaptief onderwijs’ (4)

Ook stelden ze dat op basis van eerder onderzoek de ondersteuningsbehoeften – of onderwijszorgbehoeften – van leerlingen vertaald kunnen worden naar twee hoofdcategorieën van leerkrachtcompetenties (5) (6)

1) omgaan met cognitieve verschillen (of leerproblemen) en  

2) omgaan met (sociaalemotionele en) gedragsproblemen.

De onderzoekers gingen vervolgens op zoek naar literatuurbronnen waarin competenties en vaardigheden worden besproken die van belang zijn om  in deze onderwijszorgbehoefte van leerlingen te voorzien. De competenties die ze vinden vallen eigenlijk allemaal binnen de SBL-competenties (7). Ze geven echter aan dat het belangrijk is om een onderscheid te maken tussen (8):

- Basisvaardigheden, deze zijn nodig om goed onderwijs te geven (omgaan met verschillen is een basisvaardigheid);

- omplexe vaardigheden, deze zijn nodig om maatwerk te leveren voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (gerelateerd aan het ondersteuningsprofiel van de school).

Uiteindelijk komen de onderzoekers uit op de lijst zoals die in de Bijlage 1 is weergegeven. Kort gezegd, blijkt uit de literatuur - maar ook uit interviews en vragenlijsten - dat de volgende vaardigheden/competenties cruciaal zijn voor het effectief en efficiënt omgaan in de klas met onderwijszorgbehoeften:  

1) Reflectievermogen.

2) Kennis van leerlijnen en het kunnen differentiëren daarin.

3) Het omgaan met gedragsproblemen.

4) Houdingsaspecten of attitudes.

Bij punt 4 gaat het over zaken als: Hoe staat het team tegenover het op school opnemen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Hebben leerkrachten het gevoel leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te kunnen bieden wat ze nodig hebben? En voelen leerkrachten zich wel of niet overbelast door het onderwijs aan deze leerlingen? Dit punt benadrukt het belang van de aanwezigheid van een goede infrastructuur op school.

Meer weten? In het onderzoeksrapport wordt onder andere ook nog ingegaan op welke competenties leerkrachten wel of niet bezitten en de randvoorwaarden op schoolniveau en daarbuiten die van belang zijn bij het (verder) ontwikkelen van competenties gericht op passend onderwijs.

Tabel_karien.png

Referenties:
1: Marzano, R. J. (2003). What works in schools: Translating research into action. ASCD.
2: Doumen, S., Verschueren, K., Buyse, E., Germeijs, V., Luyckx, K., & Soenens, B. (2008). Reciprocal relations between teacher–child conflict and aggressive behavior in kindergarten: A three-wave longitudinal study. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology37(3), 588-599.
3: Smeets, E.,  Ledoux, G., Regtvoort, A., Fleix, C., & Mol Lous A. (2015). Passende competenties voor passend onderwijs. Onderzoek naar competenties in het basisonderwijs. Nijmegen: ITS
4: Zie ook Derriks, M., Ledoux, G., Overmaat, M., &van Eck, E. (2002). Omgaan met verschillen. Competenties van leerkrachten en schoolleiders. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam (SCO-rapport 635).
5: Ledoux, G., Roeleveld, J., Langen, A. van & Smeets, E. (2012). COOL Speciaal. Inhoudelijk rapport. Amsterdam / Nijmegen: Kohnstamm Instituut / ITS.
6: Roeleveld, J., Smeets, E., Ledoux, G., Wester, M., & Koopman, P. (2013). Prestaties en loopbanen van zorgleerlingen. Secundaire analyses op COOL-data ten behoeve van evaluatie Passend Onderwijs. Amsterdam/Nijmegen: Kohnstamm Instituut/ITS.(Rapport 896, projectnummer 20559).
7: Klik hier voor een bijvoorbeeld.
8: Dit Dit onderscheid komt ook overeen met het onderscheid dat de Inspectie van het Onderwijs maakt in haar inspectiekader .

Contactinformatie

Tongersestraat 6
6211 LM Maastricht
Telefoon: +31 43 388 36 20 

Stuur ons een email

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze ontwikkelingen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven

Social

Volg ons op social media.