15 /06 /2016
project

Excellente leerlingen: wie zijn dat en hoe doen ze het?

Het onderwijs richt zich veelal op de gemiddelde leerlingen. Voor sommige zeer begaafde of excellente leerlingen kan het te gemakkelijk zijn en studies laten zien dat dit tot gedrags- of ontwikkelingsproblemen kan leiden bij deze groep kinderen. Het identificeren van excellente leerlingen in de klas is echter niet eenvoudig. In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van intelligentie of andere toetsen om te zien of een leerling bovengemiddeld presteert. Maar niet alle excellente leerlingen laten wellicht topscores zien op deze toetsen. 
x


Aanspreekpunt

Trudie Schils  

Programma leider Educatieve Agenda Limburg, Kennis/As-project Universiteit Maastricht Hoofdonderzoeker, vakgroep Algemene Economie, Maastricht University School of Business and Economics
t.schils@maastrichtuniversity.nl

Ik werk als onderwijseconoom aan onderzoek over onderwijs. Het onderzoek in onze onderzoeksgroep onderwijseconomie is geïnspireerd op de gedachte dat het onderwijs alleen verbeterd kan worden door een goede samenwerking tussen onderwijsveld, onderwijsbeleid en onderwijsonderzoek. Mijn rol binnen de academische werkplaats onderwijs is om deze samenwerking te stimuleren en ook om te onderzoeken hoe deze samenwerking het beste vorm gegeven kan worden. Ik ben daarnaast ook contactpersoon naar de Educatieve Agenda Limburg.

Projectleden

Lex Borghans  

Hoogleraar Arbeidseconomie en Sociaal Beleid • General Economics 2 (Macro), School of Business and Economics
lex.borghans@maastrichtuniversity.nl

Onderwijs neemt een belangrijke plaats in in de maatschappij. Er is veel tijd en geld mee gemoeid. Terwijl het belang van goed onderwijs alleen maar groter lijkt te worden, lopen we steeds vaker tegen de grenzen aan van wat mogelijk is. Mijn onderzoek gaat over de afwegingen die gemaakt worden in het onderwijs.

Joyce Gubbels  

Post doctoraal onderzoeker bij het vakgroep Algemene Economie, Universiteit Maastricht.
J.Gubbels@owinsp.nl

Als onderzoeker bij de academische werkplaats houd ik me bezig met het thema Passend Onderwijs. Met mijn achtergrond als orthopedagoog ben ik met name geïnteresseerd in de ontwikkeling van zorg leerlingen. Welke schoolloopbanen volgen deze leerlingen? Welke factoren zorgen er voor dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen? In samenwerking met docenten, bestuurders en beleidsmakers zoek ik naar antwoorden op deze vragen.

Annelore Verhagen  

PhD kandidaat, Universiteit Maastricht, vakgroep Algemene Economie, Maastricht University School of Business and Economics
a.verhagen@maastrichtuniversity.nl

Voor mijn dissertatie doe ik onderzoek op het gebied van leerprestaties en gezondheid/welzijn. Ik doe bijvoorbeeld onderzoek naar vroege indicatoren van excellentie in het basisonderwijs, en naar het effect van een actieve leefstijl op leerprestaties.

Contactinformatie

Tongersestraat 6
6211 LM Maastricht
Telefoon: +31 43 388 36 20 

Stuur ons een email

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze ontwikkelingen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven

Social

Volg ons op social media.