03 /03 /2016
project

Passend Onderwijs

In dit project doen we onderzoek naar thema´s rondom passend onderwijs. Hoeveel procent van de leerlingen gaat naar het speciaal onderwijs? Hoe lang blijven ze daar? Hoe verloopt de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs voor zorgleerlingen? En hoe zit het met de professionalisering van leraren en schoolleiders rond ondersteuning en maatwerk? Het project wil input bieden voor goede invoering en monitoring van passend onderwijs. Ook willen we inzicht geven in praktijk en effecten van beleidsverandering op zorgleerlingen, schoolloopbanen, het stelsel, schoolkeuzes, peer effects en professionalisering. Voor het onderzoek worden verschillende gegevensbestanden gebruikt. 
x


Aanspreekpunt

Karien Coppens  

Projectleider OnderwijsMonitor Limburg VVE/PO, Educatieve Agenda Limburg, Universiteit Maastricht Onderzoeker - Algemene Economie, Maastricht University School of Business and Economics
k.coppens@maastrichtuniversity.nl

Als onderzoeker bij de groep Economics of Education van de Universiteit Maastricht en projectleider onderzoek VVE/PO binnen de OnderwijsMonitor Limburg, doe ik wetenschappelijk onderzoek naar VVE, onderzoekend leren, leeropbrengsten en passend onderwijs, maar ben ik ook mede verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbouwen van een constructieve dialoog met het beleids- en onderwijsveld. Ook de logistiek en programmering van het samenbrengen, analyseren en terugkoppelen van gegevens in het PO valt binnen mijn takenpakket. Mijn doel binnen de academische werkplaats onderwijs is om met het verbinden van cijfers, beleid en praktijkervaringen rondom passend onderwijs en VVE elkaar te steunen en te versterken.

Projectleden

Inge de Wolf  

Coördinerend inspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht.
i.dewolf@maastrichtuniversity.nl

Als een van de initiatiefnemers van de werkplaats, ben ik vooral enthousiast over samenwerking tussen mensen uit de onderwijspraktijk, wetenschappers en collega's uit het toezicht/beleid. Mijn rol is het (helpen) organiseren van deze samenwerking. Ook bewaak ik dat de projecten voldoende opleveren voor alle betrokkenen. Ik timmer zelf ook mee bij enkele projecten, begeleid promovendi en ben actief in het verspreiden van nieuwe inzichten (in wat werkt in het onderwijs en toezicht/beleid).

Joyce Gubbels  

Post doctoraal onderzoeker bij het vakgroep Algemene Economie, Universiteit Maastricht.
J.Gubbels@owinsp.nl

Als onderzoeker bij de academische werkplaats houd ik me bezig met het thema Passend Onderwijs. Met mijn achtergrond als orthopedagoog ben ik met name geïnteresseerd in de ontwikkeling van zorg leerlingen. Welke schoolloopbanen volgen deze leerlingen? Welke factoren zorgen er voor dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen? In samenwerking met docenten, bestuurders en beleidsmakers zoek ik naar antwoorden op deze vragen.

Paul Jungbluth  

Onderwijssocioloog Maastricht University
p.jungbluth@maastrichtuniversity.nl

Er bestaat overlap tussen de problematiek van ‘passend onderwijs’ en die van ‘ongelijkheid van kansen’. Deels omdat leerlingen die wat extra’s nodig hebben vaak eerder worden opgemerkt als de ouders zich roeren, en dat overkomt kansarme leerlingen minder. Deels omdat de extra inzet die mogelijk is dankzij budgetten voor ‘kansengelijkheid’ regelmatig wordt aangewend voor leerlingen die een extra inspanning vragen, ook als die niet tot de doelgroepen van het kansenbeleid behoren. En deels doordat wat bij kansarme leerlingen vaak voor lief wordt genomen, bij de kansrijken aanleiding geeft tot een extra inzet. Kortom, er is werk aan de winkel op dit terrein, ook als je interesse primair uitgaan naar doorsnee-leerlingen die lijden onder de voortdurende ongelijkheid van kansen. Beide programma’s vragen erom.

Contactinformatie

Tongersestraat 6
6211 LM Maastricht
Telefoon: +31 43 388 36 20 

Stuur ons een email

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze ontwikkelingen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven

Social

Volg ons op social media.